Postup lepení

Montáž s lepidelem Mamut

1. Očištění podkladové vrstvy, odstranění mechanických nerovností, nesourodých částí. Tomuto  kroku předchází odmaštění nebo případně chemické ošetření podkladové plochy.

2. Dočištění podkladové plochy ocelovým kartáčem, pokud je potřeba.

3. Odstranění prachu a jiných nečistot po mechanickém čištění. Můžeme použít i vysavač. Následně obkládanou plochu důkladně napenetrujeme penetračním nátěrem.

4. Nanesení lepidla z tuby nebo salámu. Nanášíme ve vlnovce nebo můžeme i způsobem na terčíky. Tuto možnost volíme při nerovném podkladu, abychom lepidlem podklad dorovnali.

5. Ukázka části vlnovky

6. Ukázka nanesení lepidla na celou desku.

7. Desku spodním okrajem přikládáme na spodní šablonu a přitlačíme tak, aby se lepidlo ve vlnovce roztáhlo na větší plochu. Nezapomínáme na přesné rozměření obkládané plochy!

8. Ukázka přitlačení

9. Důležité je řádné přitlačení celého panelu k podkladu.

10. Zkracování provádíme ruční nebo můžeme i elektrickou pilou.

VAPALUG IN s.r.o. ® 2019 All rights reserved.